Gepard Biznesu 2018 dla GSL CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Na koncie firmy GSL CONSTRUCTION pojawiła się nagroda – Gepard Biznesu 2018. Wyróżnienie przyznawane jest przez Instytut Europejskiego Biznesu polskim przedsiębiorstwom z wysoką dynamiką zysku i przychodów. Tytuł jest potwierdzeniem kierunku, w którym rozwija się nasza firma i dobrą prognozą na przyszłość

Ranking Instytutu Europejskiego Biznesu

IEB prowadzi konkurs Gepardy Biznesu od 2006 roku. W ciągu tego okresu przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w naszym kraju. Do stworzenia najnowszego rankingu, IEB wytypował firmy, które musiały spełnić szereg warunków finansowych, w tym osiągnięcie minimum 100 tys. przychodów netto w 2016 roku. Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki przeanalizował Instytut, tytuł Geparda Biznesu uzyskało 351 firm, w tym GSL CONSTRUCTION.

Chcielibyśmy podziękować naszym dotychczasowym Klientom, bez których nie otrzymalibyśmy nagrody, a także zachęcić do współpracy kolejnych Inwestorów.