Chłodna – zakończenie wszystkich elementów konstrukcyjnych